Tuloy
Servicio Namin
Dr. Slipock
Oficina
Insurance
Oras/Mapa
Manga Bayad
Tawagan Kami


Curriculum Vitae ni Barry J. Slipock D.D.S., F.A.G.D.: 

 

              Maraming Taon ng Masayang Ngiti.

                                     

Pinanganak: Feb. 14, 1945,  Elizabeth, New Jersey  

Iskuelahan at Trabaho Nakaraan

-Beverly Hills High School, Beverly Hills, California 1962

-University of California at Los Angeles 1962-1964

-University of California at Berkeley 1964-1966

            A.B. University of California at Berkeley, Major: Zoology  1966

-University of California at San Francisco 1966-1970

            B.S. University of California at San Francisco, Major: Dental science 1968

            Doctor of Dental Surgery (D.D.S.) UC at San Francisco 1970

            Postgraduate Oral Surgery 1970; Postgraduate Endodontics 1970

-Academy of General Dentistry  

            Fellow of the Academy of General Dentistry (F.A.G.D.) 1984

-Michigan State University 

           Certificate, Dental Journalism 1975            

-Private General Dentistry Practice 1970-present

-Freelance Harpist 1994-present

 

Manga Orginasyon

-American Dental Association 1970-present

-California Dental Association 1971-present

-San Diego County Dental Society 1971-present

            Board of Directors 1976-1985

            Membership Committee 1975–present

            Editor 1975- 1980

            Golden Pen Award, ICD 1977;  Golden Pencil Award, ICD 1978

            Secretary 1980; Vice-President 1981; President-Elect 1982

            President 1983-1984

            Peer Review Committee 1983-1984

            Immediate Past President 1984

-Academy of General Dentistry 1977-present

-Southern California Academy of General Dentistry 1977-present

-San Diego County Academy of General Dentistry  1977-present

-San Diego Maxillofacial and Implant Study Club 1987-present

-Staff, SHARP Chula Vista Hospital 1978-present

-DELTA DENTAL Regional Consultant 1990- present

-Chula Vista Chamber of Commerce 1970-1975; Editor NEWS 1972-1974

-San Diego Youth Symphony Board of Trustees 1993-1997

-American Harp Society 1989- present; San Diego Chapter of AHS; President 1990-1997;Chairman, National AHS Conference 1992

Avocasyon

-Naglalaro ng harpo
-Nagdidilig at nagtatanim nang prutas
-Naggagawa nang jams, jellies, marmalades at conserves.
-Kinokolekta ng pahulaan baraha

      

 

*Pumunta po kayo sa Home Arts para makita ang manga exibito nang pamilya ni Slipock

                                                

 

Si Dr. Slipock at si Star

Si Dr. Slipock ay pinanganak sa New Jersey pero nagpunta siya sa Southern California mula ng 1946. 

Nang bata pa siya, naka tira siya sa Kensington at Hempstead Circle.  Marami siyang magandang memorya sa pag aani nang berries sa hardin nila at tinitingnan niya ang Mission Valley sa magsasaka.

Sa 1968—tatapos na siya sa eskwela sa San Francisco—pina kasalan niya si Star. Nagtapos si Star sa  UCLA.  Nag  trabaho si Star sa eskwela sa San Bruno para maghintay nang pagtatapos ni Dr. Slipock.  Sila  ay nag lipat sa Chula Vista, nag trabaho si Star sa San Ysidro tapos nag kaanak sila, si Samantha at si Love. Parehong anak nag tapos sa Princeton University.  Si Samantha nakuha ang Degree niya sa UCLA School  of Law at ngayon nakatira sa Los Angeles, kasama ang iyang asawa si Patrick Goodman.  Naka trabaho si Samantha kay Morrison & Foerster.  Si Patrick ay Propesor sa UCLA.  Si Love naman nakatira sa  Cambridge  England, nagtratrabaho siya sa Schlumberger Technological Company.

Ngayon na wala na ang manga anak, ang nakatira sa El Cajon ay ang anim na pusa, dalawang ibon at apat na aso.

   

      

    You are currently listening to Claude DeBussy's First Arabesque written in 1888.


 

Home Search

Send mail to matt@topdds.com with questions or comments about this web site.
Website designed by  DreamTable, L.L.C.   Photography by La Jolla