Tuloy
Servicio Namin
Dr. Slipock
Oficina
Insurance
Oras/Mapa
Manga Bayad
Tawagan Kami


Tumoloy po kayo sa aming Dental Klinica

 

    Salamat sa inyong pagdalaw sa aming klinika. Layunin namin na mabigyan kayo nang pinakamataas na antas ng pangngangalaga sa kalusugan ng inyong mga ngipin sa isang banayad, mabisa, at sa madalubhasang pamamaraan. Inaasahan namin na matatagpuan ninyo ang kapaligiran ay tahimik, mababait at matapat ang mga kawani, at paglilingkod na natatangi.

    Ang aming paglilingkod sa inyo ay mag-aalay ng katangi-tanging pangngalaga sa ngipin handog ni Doktor Barry J. Slipock ang dalubhasang dentista na nagtataglay ng maraming taong karanasan. Maibibigay namin sa inyo ang panghabang panahong pagkalinga sa kalusugan ng inyong mga ngipin.

    Ako po at nang aking mga butihing kawani ay nagtataglay ng maraming taong pagsasanay ay dalubhasa sa mga makabagong pamamaraan sa cosmetics at restorative dentistry. Ang pangangalagang pang ngipin at ang inyong kaligtasan ang una po sa aming talaan gayun din ang inyong kalusugan, kapanatagan ng loob at ang inyong kaanyuan.

    Ang aming pangangalaga sa inyong mga ngipin ay mahigit pa sa karunungan panggagamot at kaalaman sa mga makabagong kagamitan pang dentista. Dahil sa inyong  pagtitiwala sa aming kaalaman at pakikipagtulungan, kagalakan naming na ipaalam sa inyo ang  panghabang panahong pakikipag ugnayan sa aming mga pasiyente. Hinihikayat  namin kayo na magtanong kung kayo ay may mga alinlangan, at pahahalagahan din po namin ang inyong mga panukala.

    Inaanyayahan namin kayo na sana ay mapabilang sa aming mga nasiyahang pasiyente. Sa ating pagtutulungan...mapapasa inyo ang mga ngiti na inyong laging inaasam. Maraming salamat po.

Barry J. Slipock, D.D.S., F.A.G.D.

 


 

Home Search

Send mail to matt@topdds.com with questions or comments about this web site.
Website designed by  DreamTable, L.L.C.   Photography by La Jolla